Naše hodnoty

Spokojený uživatel

Naše produkty, služby, servis, a také naši obchodní partneři, jsou povinni spoluvytvářet jeden fungující celek, v jehož závěru je pokaždé spokojený koncový zákazník. Bez spokojených zákazníků, bychom v naší práci nezískávali ani uspokojení, ani profit. Spokojený uživatel je pro nás prioritou, motorem a zdrojem obrovské energie pro naši další práci.

 

Spokojený obchodní partner – montážní firma

Pečlivým poznáváním potřeb nejen konečných uživatelů, ale stejně tak i našich přímých obchodních partnerů, hlavně z řad montážních firem, usilujeme o získání nezbytné spojitosti a vazby mezi uživateli, montážními firmami a námi.

 

Dlouhodobá spolupráce

Máme zájem o dlouhodobé obchodní partnerství, které přináší všestranné výhody jak konečným zákazníkům, spolupracujícím montážním firmám, tak i nám. Naši partneři od nás pokaždé musí odcházet s dobrým dojmem, nejenže udělali dobrý obchod, ale i s vědomím, že se znovu s chutí vrátí. Aby příště udělali další a ještě lepší nové obchody a realizace, ze kterých budou mít sami vyhovující profit i uspokojení.

 

Etické jednání a důvěra

Uskutečňování slibů a závazků je pro nás důležitou samozřejmostí. Všem našim dodavatelům platíme za služby či dodávky zboží zásadně včas, ve sjednaných termínech a za sjednaných podmínek. Dodržujeme dohody a sliby, díky čemuž nám naši dodavatelé naprosto důvěřují. Stejně tak i my poskytujeme naše služby výhradně společnostem a zákazníkům, kteří uznávají stejné hodnoty.

 

Kvalita poskytovaných služeb

Profesionální a individuální přístup, odpovědnost a důslednost ve snaze o nepřetržité zlepšování kvality našich služeb, to je důležitá přidaná hodnota k námi dodávanému zboží. Bez kvalitního servisu, technické podpory by naše práce neměla patřičný efekt.

 

Kvalita našich produktů

Díky naší předchozí dlouholeté vlastní montážní činnosti přesně víme, které komponenty, s jakými vlastnostmi, a parametry nabízíme. Jakob Rope Systems provozuje výrobní závody v Trubschachenu (Švýcarsko) a Saigonu (Vietnam). Každé naše výrobní zařízení poskytuje specifické možnosti pro výrobu a vývoj různých lan, kladkostrojů, sítí a příslušenství. Naše novodobá výroba a infrastruktura vytvářejí cenné synergie, vysokou kvalitu a nejlepší možné dodací lhůty.

 

Lidé a motivace

U lidí naše hodnoty začínají i končí. Aby na konci našeho počínání byl usměvavý, spokojený a ke spolupráci motivovaný koncový zákazník, na začátku musí být stejně tak motivovaný technik, obchodník, pracovník expedice či projektant.