Vypracování návrhu

Veškerým spolupracujícím montážním firmám poskytujeme podporu a spolupráci při vytváření návrhů a projektů lanových systémů Jakob.

Každý projekt je jedinečný, proto nabízíme odbornou podporu pro realizace s využitím lan či sítí Webnet. Naše služby zahrnují:

  • Návrh řešení a vývoj sytému
  • Studie proveditelnosti
  • Operativní plánování
  • Plán montáže a údržby

Náš tým je odborně vyškolený a má bohaté zkušenosti s návrhy individuálních řešení projektů za použití lan a ocelových sítí. Nabízíme servis při tvorbě komplikovaných struktur včetně:

  • Stanovení tvarů lanových a síťových struktur
  • Kalkulace nosné síly
  • Kalkulace zatížení
  • Vývoje součástí na míru pro danou lanovou a síťovou strukturu
  • Přesného projektování a výroby komplexních topografií sítí

Náš tým projektantů používá ke zhotovení návrhů a projektů grafický program AutoCad. Finální návrhy zasíláme zákazníkům nejčastěji elektronicky ve formátu PDF, na přání můžeme návrh zaslat i přímo ve formátu DWG (AutoCad).

Projektovou dokumentaci větších projektů určenou k dalšímu zpracování či jako subdodávku pro stavebního investora nejčastěji předáváme ve formátu DWG.

Součástí každého návrhu je výpis použitého materiálu s ceníkovými cenami. Tento výpis materiálu slouží jako podklad pro montážní firmu k vytvoření cenové nabídky.

Jestliže chcete vědět více informací např. o cenách, neváhejte nás kontaktovat.
projekčního oddělení - info@kovarna3000.cz

Návrh si můžete objednat telefonicky, e-mailem nebo pomocí formuláře. Veškeré údaje uvedené ve formuláři jsou nezbytné pro správný návrh lanového systému, z toho důvodu dbejte na správnost a úplnost veškerých požadovaných údajů.

Jestliže si nebudete s čímkoliv vědět rady, neváhejte kontaktovat naše projekční oddělení.

Máte na nás dotaz?